2009/Sep/15

01.45 น.

ฮัลโหล พี่เอ็ม ยังไม่นอนเหรอ

.....(เสียงลมหายใจ แสนน่ากลัว).....

พี่เอ็มหลับแล้วเหรอคะ

.....โทรมามีอะไร !!.....

ฮ่ะ อะไรนะคะ

......โทรมาอ่ะ มีธุระอะไร.......

......จะโทรมาอ่ะ ดุเวลาบ้างนะ.......

 

***แกร็ก * -------- ตู๊ด ๆ ๆ ๆ ***
 
      
                    

 เธอ-ฉัน-ไม่มี-วัน-ลงเอย  -*-  แม้-ก่อน-เคยรัก-เป็น-หนักหนา

 

เธอ...ยังคง ดึงดัน ปฏิเสธ"ความรัก"

ฉัน...ก็ยัง ดึงดัน ยื่นรัก ให้ไปหา

ไม่มี...ใจเธอคืน ย้อนกลับมา

วัน...เวลา เลยล่วงผ่าน นานหลายปี

ลงเอย...
ที่คำว่า "จะโทรมาดูเวลาบ้างนะ"

-*-

แม้...เธอเคย ให้คำมั่น สัญญาไว้

ก่อน...จะทำอะไร โทรหากัน ได้เสมอ

เคยรัก...
จึังมีเวลาให้ ไม่เว้นวัน-ล่วงคืน

เป็น...
สิ่งย้ำเตือน หัวใจ ไว้ซึ่งกัน

หนักหนา...สาหัส รักมั่น นั้นกลับจม...

T_T

๑๙-๐๙-๒๐๐๙
๑๑.๑๘.น.
-โบ-

 

 

                            

     

     

     

     

You know that I'll be there for you in the end

  

 

อยากใช้ความเจ็บปวดนี้ เป็นสะพาน ข้ามแม่น้ำอันไพศาล

 

ขอพระเจ้าอวยพระพร.....อาเมน